Klacht over Psycholoog Eindhoven?

Onze praktijk Psycholoog Eindhoven werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis is eerlijkheid en openheid. Jouw persoonlijke dossier is bij ons ten allen tijde veilig.

Heb je klachten over ons of de behandeling, aarzel niet die met ons te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je met je klacht bij het NIP terecht.

De klachtenprocedure van het NIP

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld – de eisen, richtlijnen en gedragsregels van een behandelend psycholoog. Het gaat om principes als andere andere: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Psychologen die lid zijn van het NIP, te herkennen aan het keurmerk, moeten zich aan deze beroepscode houden. Kijk in de code om te zien of er zaken aan de orde komen die met jouw klacht te maken hebben.

Bespreek je klachten eerst met je psycholoog

en mocht je er samen toch niet uitkomen, dan kun je overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht. Dat is een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP.

Misschien wil je eerst wat meer informatie over de klachtenregeling. Of wil je een toelichting op deze beroepscode. Je kunt dan contact opnemen met de medewerker verantwoordelijk voor beroepsethiek, zij heet Rosalinde Visser. Zij is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur op nummer (020) 410 6222.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIP: www.psynip.nl onder het menu kopje “Publieksinformatie” en subkopje “Klacht over psycholoog?”.

Contact

Wil je meer weten over het NIP, over de klachtenprocedure, of heb je een vraag hoe wij je kunnen helpen – bel gerust voor een afspraak of stuur een email.